DC-FP1 =

Dział Obsługi Klienta:  22 116 86 09   Od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 - 17.00

//Co możemy dla Ciebie zrobić?

//Nowości

D?ugopisy to klasyczne prezenty reklamowe ciesz?ce si? du?? popularno?ci? klientów. W sklepie do zamówienia teraz z nadrukiem. D?ugopisy dost?pne s? w kolorze bia?ym w dwóch wersjach. [wi?cej]

Notesy samoprzylepne s? popularnym prezentem. Od teraz mo?esz zamówi? w naszym sklepie praktyczne bloczki samoprzylepne. Oferujemy ró?ne warianty z mi?kk? ok?adk? i bez oraz pi?? kszta?tów. [wi?cej]

Dostawa produktów poligraficznych jest jeszcze szybsza i bardziej komfortowa: Mo?liwe jest ?ledzenie paczek, termin dostawy mo?e zosta? przesuni?ty. Resellerzy maj? te? mo?liwo?? bezpo?redniej wysy?ki na adres klienta ko?cowego. [wi?cej]