Oświadczenie O Ochronie Prywatności

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej zamieściliśmy szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi. Państwa dane są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). 

 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 nr. 7 RODO jest:

 

Onlineprinters GmbH
Dr.-Mack-Straße 83 
90762 Fürth 
Niemcy

1. Korzystanie ze sklepów internetowych

Mogą Państwo odwiedzać nasze sklepy internetowe nie udostępniając nam swoich danych osobowych. Podczas każdej wizyty na stronie serwer WWW zapisuje automatycznie tylko tak zwany plik dziennika serwera, który zawiera np. nazwę pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wizyty, przesłaną ilość danych i dostawcę internetu (tzw. dane dostępowe) oraz dokumentuje Państwa wizytę na naszej stronie. Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. f RODO zabezpieczeniu naszych nadrzędnych, prawnie uzasadnionych interesów zmierzających do zapewnienia bezawaryjnego funkcjonowania strony oraz polepszenia naszej oferty.

1.1 Hosting

Wszystkie dane gromadzone w trakcie korzystania z naszych sklepów internetowych są przechowywane na serwerach firmy WEBSALE AG, Gutenstetter Straße 2, 90449 Norymberga, Niemcy w ramach przetwarzania na nasze zlecenie. Usługi i narzędzia technologiczne w ramach których dane są przetwarzane na innych serwerach, zostały szczegółowo opisane w dalszej części niniejszej polityki prywatności.

1.2 Geolokalizacja

Jeżeli klikając w odpowiedni przycisk wyrażą Państwo zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), kraj, z którego odwiedzają Państwo naszą stroną internetową, zostanie ustalony za pomocą Państwa adresu IP, aby przekierować Państwa do oferty i wersji językowej dopasowanej do Państwa lokalizacji. Przetwarzane w ten sposób dane  zostaną usunięte po zamknięciu przeglądarki.


2. Przechowywane danych osobowych

Gromadzimy dane osobowe, gdy dobrowolnie je nam Państwo udostępniają składając swoje zamówienie, kontaktując się z nami lub gdy zakładają Państwo konto klienta.  Jakie dane są gromadzone, widoczne jest na danym formularzu. Pola obowiązkowe są jako takie oznaczone, ponieważ dotyczą danych, które zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. b RODO są nam niezbędne do wykonania umowy względnie opracowania Państwa zapytania lub otwarcia konta klienta.

Po całkowitym wykonaniu umowy lub usunięciu konta klienta przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie obowiązujących terminów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy prawo do dalszego korzystania z danych, o czym w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności. W celu usunięcie konta klienta należy skontaktować się z nami lub skorzystać z odpowiedniej funkcji dostępnej w Państwa koncie klienta.


3. Przechowywane danych

3.1 Realizacja płatności

W zależności od metody płatności, którą wybiorą Państwo podczas składania zamówienia, zostaną Państwo przekierowani do odpowiedniego dostawcy usług płatniczych, który sam gromadzi i przetwarza dane niezbędne do realizacji płatności. W tym celu muszą Państwo założyć konto u dostawcy usług płatniczych lub zalogować się na istniejące konto. Obowiązuje przy tym polityka prywatności  danego operatora płatności. Od dostawcy usług płatniczych otrzymujemy wyłącznie informację o dokonanej płatności w celu kontynuacji procesu zamówienia. W ncelu realizacji płatności potrzebujemy Państwa danych dotyczących płatności. Służy to realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3.2 Kontrola zdolności kredytowej przy „Płatności po wystawieniu faktury VAT” lub „Poleceniu zapłaty”

W sytuacji, gdy realizujemy świadczenie przed dokonaniem płatności, np.  płatności po wystawieniu faktury VAT lub polecenia zapłaty, wówczas do zawarcia umowy konieczne jest uzyskanie informacji o tożsamości oraz zdolności kredytowej od wyspecjalizowanego w tym zakresie przedsiębiorstwa (wywiadownia gospodarcza). Służy to zabezpieczeniu naszych nadrzędnych, prawnie uzasadnionych interesów związanych z unikaniem i minimalizacją ryzyka braku płatności zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. f RODO. W celu oceny zdolności kredytowej przesyłamy niezbędne dane osobowe do następującego(-cych) przedsiębiorstw(a):

Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin, Niemcy, Telefon +49 30473929-000

3.3 Dane do druku zawierające dane osobowe

Udostępnione przez Państwa dane do druku przekazujemy w związku z Państwa zleceniem do działu produkcji. Ponieważ dane te mogą zawierać dane osobowe osób trzecich, do każdego zamówienia udostępniamy Państwu odpowiednią „Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych” zgodnie z art. 28 RODO. Treść tej umowy można przejrzeć i sprawdzić podczas procesu składania zamówienia bezpośrednio przed finalizacją  zakupu. Dokument ten znajduje się w załączniku (PDF) dołączonym do potwierdzenia zamówienia, które wysyłamy Państwu pocztą elektroniczną bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

3.4 Trusted Shops Trustbadge

W celu prezentacji naszego Znaku Jakości Trusted Shops, a także zebranych opinii klientów i oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po złożeniu zamówienia – z naszą stroną internetową zintegrowany jest skrypt „Trustbagde” firmy Trusted Shops. Służy to zabezpieczeniu naszych nadrzędnych, prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1  lit. f RODO) polegających na dążeniu do optymalnej prezentacji naszej oferty na rynku przez umożliwienie dokonania bezpiecznych zakupów. 

Przy wywołaniu Trustbadge serwer WWW zapisuje automatycznie jedynie tak zwany plik dziennik serwera, zawierający np. Państwa adres IP, datę i godzinę wizyty, przesłaną ilość danych i dostawcę internetu (dane dostępowe) oraz dokumentuje wizytę. Indywidualne dane dostępowe są przechowywane w bezpiecznej bazie danych w celu analizy incydentów bezpieczeństwa. Pliki dziennika serwera są automatycznie usuwane najpóźniej 90 dni po ich utworzeniu.

Inne dane osobowe są przekazywane do Trusted Shops, wyłącznie o ile wyrazili Państwo na to zgodę i po złożonym zamówieniu zdecydowali się na skorzystanie z usług Trusted Shops lub już uprzednio zarejestrowali się do korzystania z nich. W takim przypadku obowiązuje umowa zawarta pomiędzy Państwem a Trusted Shops. W tym celu następuje automatyczne pobranie danych osobowych z danych zamówienia.

Narzędzie Trustbade to usługa świadczona przez Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy. Informacje dotyczące ich Polityki prywatności https://www.trustedshops.pl/dane-firmy-ochrona-danych/

3.5 Przekazywanie danych do państw spoza UE

Jeżeli dane za Państwa zgodą lub w ramach zabezpieczenia naszych nadrzędnych, prawnie uzasadnionych interesów są przekazywane do serwerów poniżej wymienionych dostawców w krajach spoza EU, nasza współpraca z tymi dostawcami opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej zgodnie z art. 46 RODO, chyba że niniejsza polityka prywatności stanowi inaczej.

 • Usługi Google wymienione w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia oraz Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Informacje dotyczące ich Polityki prywatności:  https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 • Usługi Microsoft wymienione w niniejszej polityce prywatności (Bing): Microsoft Ireland Operations Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irlandia oraz Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Informacje dotyczące ich Polityki prywatności:  https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement
 • Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk,Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia oraz Adobe Inc. 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA. Informacje dotyczące ich Polityki prywatności:  https://www.adobe.com/pl/privacy.html


4. Reklama przesyłana drogą elektroniczną i pocztową

4.1 Materiały reklamowe wysyłane pocztą elektroniczną

Zbieramy dane adresowe do wysyłki poczty elektronicznej za pośrednictwem usługodawcy Inxmail GmbH, Wentzigerstraße 17, 79106 Freiburg, Niemcy. Ten usługodawca działa dla nas w ramach powierzenia danych zgodnie z art. 28 RODO. Informacje dotyczące jego Polityki prywatności: https://www.inxmail.com/data-conditions

W dowolnym momencie mogą się Państwo sprzeciwić lub wycofać swoją zgodę na takie wykorzystanie Państwa adresu e-mail, klikając w odpowiedni link w otrzymanej wiadomości e-mail lub wysyłając wiadomość do naszego Biura Obsługi Klienta, bez żadnych dodatkowych kosztów poza kosztami przesłania wiadomości zgodnie z Państwa taryfą. W ten sam sposób mogą Państwo również sprzeciwić się wykorzystaniu do celów reklamowych Państwa adresu pocztowego.

4.1.1 Rejestracja do newslettera e-mail

Jeśli zarejestrują się Państwo na nasz newsletter, wykorzystamy niezbędne do tego lub dobrowolnie przesłane przez Państwa dane, aby regularnie przesyłać Państwu za pośrednictwem poczty e-mail nasz newsletter na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. a RODO. 

Oprócz wyżej wymienionych opcji rezygnacji mogą Państwo w każdej chwili wygodnie zrezygnować z newslettera za pomocą funkcji dostępnej w Państwa  koncie klienta. 

4.1.2 

-nie dotyczy-

4.2 Reklama pocztowa

Do celów komunikacji marketingowej z naszymi klientami używamy również Państwa adresu pocztowego do wysyłania drogą pocztową ofert i informacji o naszych produktach. Służy to zabezpieczeniu naszych nadrzędnych, prawnie uzasadnionych interesów związanych z komunikacją marketingową z naszymi klientami zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. f RODO. Mogą Państwo w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania takich przesyłek, wysyłając wiadomość do naszego Biura Obsługi Klienta bez ponoszenia dodatkowych kosztów poza kosztami wynikającymi z Państwa podstawowej taryfy.


5. Pliki cookie – zgoda i administracja

Aby Państwa wizyta w naszym sklepie internetowym była przyjemnym doświadczeniem, pomagają nam tzw. pliki cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym.

W celu szczegółowego informowania Państwa o niżej wymienionych technologiach wykorzystujących pliki cookie oraz w celu uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych za pomocą technologii wymagających udzielenia takiej zgody, a także w celu jej administracji i udokumentowania korzystamy z narzędzia zarządzania zgodami użytkowników. Jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia spoczywającego na nas obowiązku prawnego wynikającego z art. 7 ust. 1 RODO.

Odmowa i wycofanie zgody

Oczywiście mogą Państwa usunąć pliki cookie, które nie są niezbędne, korzystając z narzędzia zarządzania zgodami użytkowników, jak również dokonać indywidualnych preferowanych ustawień. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdą Państwo również w  bezpośrednio w panelu nawigacyjnym narzędzia zarządzania zgodami użytkowników, które udostępniamy Państwu podczas pierwszej i kolejnych wizyt w naszym sklepie internetowym. 

Aby uprościć wybór, zgrupowaliśmy używane przez nas pliki cookie w czterech kategoriach, w zależności od ich funkcji:

niezbędne, serwis, statystyki i marketing.

5.1 Niezbędne pliki cookie

Nasz sklep internetowy funkcjonuje optymalnie dzięki niezbędnym plikom cookie. Umożliwiają one korzystanie z podstawowych funkcji, takich jak nawigacja na stronie internetowej lub prawidłowe wyświetlanie stron w Państwa przeglądarce internetowej, dlatego nie można ich wyłączyć. Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszych nadrzędnych, prawnie uzasadnionych interesów polegających na optymalnej prezentacji naszej oferty.

Usercentrics – platforma zarządzania zgodami użytkowników

Niezbędna platforma zarządzania zgodą użytkowników to oferta firmy Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Monachium, Niemcy która w ramach powierzenia przetwarza Państwa dane. Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, serwer internetowy firmy Usercentrics GmbH zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który zawiera również Państwa zanonimizowany adres IP, datę i godzinę wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce oraz informacje o udzieleniu lub nie zgody.

Menadżer tagów Google

Do administracji usług reklamy użytkowej wykorzystujemy menadżera tagów Google. Narzędzie menadżer tagów to domena niewykorzystująca plików cookie oraz niezbierająca danych osobowych.

Google reCAPTCHA

Google reCAPTCHA służy do zapobiegania nadużyciom. Narzędzie to sprawdza, czy dane wprowadzone na stronie internetowej pochodzą od człowieka, czy też od zautomatyzowanego programu.

Adobe Fonts

Adobe Fonts to narzędzie typograficzne firmy Adobe Systems Software Ireland Limited. Zapewnia  dostęp do biblioteki czcionek i pozwala na załadowanie odpowiednich, pasujących czcionek. Adobe wykorzystuje informacje z witryn internetowych, które używają Adobe Fonts do świadczenia usługi „Adobe Fonts” oraz do diagnozowania problemów.

Google Fonts

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, podczas jej ładowania Państwa przeglądarka  łączy się z serwerami Google. Państwa przeglądarka udostępnia Google różne informacje, aby umożliwić spójną i jednolitą prezentację naszej strony internetowej. Tzw. plik czcionek będą przechowywane przez jeden rok w używanym przez Państwa urządzeniu końcowym. Pozwala to na skrócenie czasu ładowania stron internetowych, które używają czcionek Google.

Pliki cookie firmy Onlineprinters

Aby ułatwić komunikację pomiędzy naszym sklepem internetowym a Państwem, zapisujemy dane aplikacji (Ids i Flags) w pamięci lokalnej Państwa przeglądarki. Przeglądarka zapamiętuje na przykład, czy użytkownik wprowadził już ustawienia dotyczące plików cookie. Oznacza to, że odpowiednie okno cookie nie jest ponownie wyświetlane przy następnej wizycie.

Pliki cookie firmy Websale

Pliki cookie naszego dostawcy usług hostingowych Websale są technicznie wymaganymi plikami cookie, które pomagają w optymalnym funkcjonowaniu naszej strony internetowej. Te pliki cookie umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji, takich jak nawigacja, logowanie czy kontrola koszyka, a także z funkcji zabezpieczających przed ewentualnymi atakami. Dostawcą usługi jest WEBSALE AG, Gutenstetter Straße 2, 90449 Norymberga, Niemcy.

5.2 Serwisowe pliki cookie

Serwisowe pliki cookie pozwalają nam na zwiększenie komfortu użytkowania naszego sklepu internetowego. Za Państwa zgodą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, używamy tych plików cookie do prezentacji naszych produktów i treści w taki sposób, aby Państwa wizyta na naszej stronie internetowej była dla Państwa przyjemnym doświadczeniem.

Narzędzie do czatu Userlike

Za pomocą narzędzia do czatu Userlike mogą Państwo – jako alternatywa do formularza kontaktowego – na żywo komunikować się z naszym Biurem Obsługi Klienta, gdy mają Państwo pytania dotyczące naszej oferty. Aby umożliwić prowadzenie rozmowy widżet czatu w postaci kodu źródłowego jest ładowany i uruchamiany na Państwa urządzeniu końcowym. Userlike to usługa świadczona przez Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Kolonia, Niemcy  (www.userlike.com).

5.3 Statystyczne pliki cookie

Dzięki pseudonimizowanym informacjom możemy jeszcze lepiej dopasować naszą ofertę do Państwa potrzeb. Za Państwa zgodą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, używamy statystycznych plików cookie, które sprawdzają, jak często wykorzystywane są poszczególne funkcje naszej strony internetowej. Pomagają nam one również zrozumieć, które treści i produkty na naszej stronie są dla Państwa szczególnie interesujące.

Google (Universal) Analytics

Google (Universal) Analytics to narzędzie do analityki internetowej, które pomaga lepiej zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny internetowej i tym samym opracować odpowiednią strategie optymalizacji stron. Zebrane za jego pomocą informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej są przekazywane do Google i tam zapisywane. W wyniku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej – Państwa adres IP zostanie skrócony przed przesłaniem w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach przesyłany jest pełny adres IP na serwer w USA i tam skracany.

Google (Universal) Analytics został zintegrowany  jako tzw. dalszy przetwarzający w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych (art. 28 RODO) zawartej z naszym partnerem Trakken Web Services GmbH.

econda Analytics

Econda to narzędzie do analityki internetowej, które pomaga lepiej zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny internetowej i tym samym opracować odpowiednią strategie optymalizacji stron. Zebrane za jego pomocą informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej są przekazywane do econda. Następnie tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników, które nie są jednak łączone z danymi osobowymi, chyba że udzielono w tym zakresie osobnej, wyraźnej zgody. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zakończeniu użytkowania narzędzia przez nas pozyskane za jego pośrednictwem dane są usuwane. Opisana technologia to narzędzie firmy econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Niemcy  (www.econda.de/en).

Google Ads Conversion

Wykorzystujemy narzędzie marketingu internetowego Google Ads w celu umieszczania reklam w sieci reklamowej Google.  W celu mierzenia skuteczności marketingu otrzymujemy od Google indywidualny plik „conversion cookie”, który jest wykorzystywany do generowania statystyk. Uzyskujemy jednak tylko informację o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli w naszą reklamę i którzy następnie zostali przekierowani do strony opatrzonej tagiem Conversion-Tracking. Nie otrzymujemy żadnych danych osobowych, które pozwoliłyby na wyciągnięcie wniosków o użytkowniku.

Bing Ads Conversion

Wykorzystujemy narzędzie marketingu internetowego  Bing Ads w celu umieszczenia reklam w wynikach wyszukiwania Bing, Yahoo i MSN oraz na stronach internetowych osób trzecich. W celu mierzenia skuteczności marketingu otrzymujemy od Microsoft indywidualny plik „conversion cookie”, który jest wykorzystywany do generowania statystyk. Uzyskujemy jednak tylko informację o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli w naszą reklamę i którzy następnie zostali przekierowani do strony opatrzonej tagiem Conversion-Tracking. Nie otrzymujemy żadnych danych osobowych, które pozwoliłyby na wyciągnięcie wniosków o użytkowniku.

Hotjar

Hotjar jest narzędziem do analityki internetowej wykorzystywanym do pomiaru skuteczności kampanii reklamowych i służy do opracowywania strategii optymalizacyjnych. Zebrane za jego pośrednictwem informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej są przekazywane do Hotjar. Następnie tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników, które nie są jednak łączone z danymi osobowymi, chyba że udzielono w tym celu osobnej, wyraźnej zgody. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zakończeniu użytkowania Hotjar przez nas, pozyskane za jego pośrednictwem dane są usuwane. Hotjar to  narzędzie firmy Hotjar Limited, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta, Europa (www.hotjar.com).

5.4 Marketingowe pliki cookie

Za Państwa zgodą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, nasze pliki marketingowe cookie zapewniają, że nie wyświetlamy Państwu zbyt wielu reklam na stronach partnerskich, a jedynie te produkty z naszej oferty, które mogłyby być dla Państwa szczególnie interesujące.

Google Ads Remarketing i Google Analytics Advertising

Za pośrednictwem tych narzędzi reklamujemy nasze strony w wynikach wyszukiwania Google oraz na stronach trzecich. W tym celu podczas wizyty na naszej stronie w Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostaje przez Google tzw. plik Remarketing Cookie lub dodatkowo stosowany jest plik Google Analytics Cookie. Oba pliki cookie umożliwiają za pomocą pseudonimowanego Cookie-ID  oraz na podstawie odwiedzonych przez Państwa stron automatyczne wyświetlenie reklamy odpowiadającej Państwa zainteresowaniom. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zakończeniu użytkowania przez nas Google Dynamic Remarketing und Google Analytics zebrane za ich pośrednictwem dane są usuwane.

Wykraczające ponad to przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wobec Google wyrazili Państwo zgodę, aby historia Państwa przeglądarki internetowej została połączona z Państwa kontem Google, a informacje z Państwa konta mogły być wykorzystywane do prezentacji spersonalizowanych informacji, które mogą Państwo widzieć w sieci. Jeśli w takim przypadku podczas wizyty na naszej stronie internetowej są Państwo zalogowani do Google, Google wykorzysta Państwa dane w połączeniu z danymi z Google Analytics, aby sporządzić i zdefiniować listy grup docelowych do remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Państwa dane osobowe są czasowo łączone z danymi Google Analytics, aby tworzyć grupy docelowe.

Bing Ads Remarketing

Za pomocą BingAds promujemy naszą stronę w wynikach wyszukiwania Bing, Yahoo i MSN oraz na stronach trzecich. W tym celu podczas wizyty na naszej stronie w Państwa urządzeniu końcowym zapisywany jest plik cookie, który automatycznie za pomocą pseudonimizowanego Cookie-ID oraz na podstawie odwiedzonych przez Państwa stron umożliwia wyświetlenie reklamy odpowiadającej Państwa zainteresowaniom. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zakończeniu użytkowania przez nas BingAds, pozyskane za jego pośrednictwem dane są usuwane.

AWIN

AWIN jest niemiecką siecią afiliacyjną. Poprzez tzw. reklamę afiliacyjną udostępniamy nasze reklamy partnerom handlowym na ich stronach internetowych. Celem pliku cookie, który nie przechowuje żadnych danych osobowych, jest analiza płatności prowizji między nami a naszymi partnerami. Jest to usługa świadczona przez AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Niemcy (www.awin.com).


6. Media społecznościowe

Nasza obecność na portalach i platformach społecznościowych służy lepszej, aktywnej komunikacji z naszymi Klientami oraz dostarczaniu informacji o naszych produktach i promocjach. Muszą się Państwo samodzielnie zarejestrować w danej platformie społecznościowej. Onlineprinters nie przekazuje portalom społecznościowym żadnych danych osobowych ani danych dotyczących użytkownika. W naszym sklepie internetowym umieszczamy tylko linki do naszych stron w sieciach społecznościowych. 

 

Jeśli udzielili Państwo zgody danemu operatorowi mediów społecznościowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, podczas wizyty na jego stronach Państwa dane będą automatycznie zbierane i przechowywane w celu badania rynku i reklamy przy użyciu pseudonimizowanych profili użytkownika. Mogą one być na przykład wykorzystywane do umieszczania reklam na danej platformie, które prawdopodobnie odpowiadają Państwa zainteresowaniom. Do tego celu zwykle używane są pliki cookie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania i wykorzystywania danych przez danego operatora mediów społecznościowych, jak również o możliwości kontaktu oraz Państwa prawach i możliwych ustawieniach dotyczących ochrony prywatności, znajdą Państwo poniżej w  polityce prywatności danego portalu społecznościowego. Jeżeli dany usługodawca ma siedzibę w kraju poza UE, nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Przetwarzanie danych w związku z wizytą na naszym profilu w mediach społecznościowych odbywa się na podstawie porozumienia między współadministratorami zgodnie z art. 26 RODO. 
 

Facebook

Facebook to portal społecznościowy firmy Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook Ireland”). Informacje zbierane automatycznie przez Facebook Ireland na temat korzystania z naszego profilu na Facebooku są z reguły przekazywane i przechowywane na serwerze w serwisie Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA. Dalsze informacje i Polityka prywatności: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

Twitter

Twitter to portal społecznościowy firmy Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia („Twitter”). Informacje zbierane automatycznie przez Twitter na temat korzystania z naszego profilu na Twitterze są z reguły przekazywane i przechowywane na serwerze w serwisie Twitter, Inc. 1355, Suita 900, San Francisco, CA 94103, USA. Dalsze informacje i Polityka prywatności: https://twitter.com/en/privacy

Instagram

Instagram to portal społecznościowy firmy Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook Ireland”). Informacje zbierane automatycznie przez Facebook Ireland na temat korzystania z naszego profilu na Instagramie są z reguły przekazywane i przechowywane na serwerze w Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA. Dalsze informacje i Polityka prywatności: https://help.instagram.com/519522125107875

Google YouTube

YouTube jest portalem społecznościowym firmy Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Informacje zbierane automatycznie przez Google na temat korzystania z naszego profilu na YouTubie są z reguły przekazywane i przechowywane na serwerze w serwisie Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Dalsze informacje i Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

LinkedIn

LinkedIn jest portalem społecznościowym firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia („LinkedIn”). Informacje zbierane automatycznie przez LinkedIn na temat korzystania z naszego profilu na LinkedIn są z reguły przekazywane i przechowywane na serwerze w serwisie LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA. Dalsze informacje i Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Xing

Xing jest siecią biznesową. Xing jest ofertą firmy New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy. Dalsze informacje i Polityka prywatności:  https://privacy.xing.com/en/privacy-policy


7. Państwa prawa

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 • zgodnie z art. 15 RODO: prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych w zakresie określonym w tym artykule;
 • zgodnie z art. 16 RODO: prawo do sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych Państwa danych osobowych;
 • zgodnie z art. 17 RODO: prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:
  • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  • do wywiązania się z prawnego obowiązku;
  • z uwagi na względy interesu publicznego lub
  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • zgodnie z art. 18 RODO: prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile:
  • prawidłowość danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;
  • nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub
  • wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 wobec przetwarzania;
 • zgodnie z art. 20 RODO: prawo do otrzymania dostarczonych nam danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi;
 • zgodnie z art. 77 RODO: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub naszej siedziby przedsiębiorstwa.

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w tym celu – ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych. Zdanie poprzednie nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych. 


8. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych

W przypadku pytań odnośnie gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystania Państwa danych osobowych, chęci pozyskania informacji, sprostowania, ograniczania przetwarzania lub usunięcia danych oraz woli wycofania  udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec określonych celów przetwarzania danych proszę zwrócić się do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

 

Onlineprinters GmbH
Andreas Neuer
Dr.-Mack-Straße 83 
90762 Fürth 
Niemcy

 

2020-10-01

 

PDF-DOWNLOAD

Plik może zostać zapisany i/lub wydrukowany. Proszę kliknąć tutaj

Do otwarcia pliku konieczny jest bezpłatny program Adobe Reader. Proszę kliknąć tutaj, aby pobrać program.