DRUKUJEMY, SZANUJĄC ŚRODOWISKO NATURALNE

 

Turbiny wiatrowe w designie One Line.
W designie One Line błękitny płetwal wyskakuje z wody w powietrze.
W designie One Line kula ziemska leży na zielonym liściu.

 

Ochrona środowiska leży nam na sercu. Dlatego w ONLINEPRINTERS projektujemy procesy produkcji materiałów poligraficznych w taki sposób, aby najbardziej optymalnie wykorzystać zasoby. Jako drukarnia internetowa produkująca na własnych maszynach możemy wiele zrobić, aby drukować w sposób przyjazny dla środowiska i aby produkcja nie była związana z cierpieniem zwierząt. Także nasze spółki zależne z własnymi zakładami produkcyjnymi w Wielkiej Brytanii, Danii, Polsce i Hiszpanii zobowiązały się do przestrzegania tego standardu.

 

 

DRUK NEUTRALNY DLA KLIMATU JEST TAKI PROSTY

 

Przed złożeniem zamówienia możesz zdecydować, czy chcesz skompensować emisję CO2, która powstanie przy produkcji Twoich produktów. Aby to umożliwić, od 2013 roku współpracujemy ze specjalistą ds. klimatu, ClimatePartner.

 

W tym celu podczas składania zamówienia w okienku „Płatność/Wysyłka” wybierz opcję „Produkcja neutralna dla klimatu”. Emisja CO2 przypadająca na Twoje zlecenie zostanie automatycznie obliczona, a koszty dodatkowe zostaną natychmiast wyświetlone. Średnio wynoszą one mniej niż jeden procent wartości zlecenia.

 

Możesz wybrać także projekt, który chciałbyś wesprzeć.

Dwie otwarte dłonie w designie One Line poruszają się ku sobie. Jedna z rąk trzyma zieloną roślinę. Dzięki pomiarowi emisji CO2 powstałej podczas produkcji produktów klienci mogą skompensować ją, płacąc składkę na projekt ekologiczny.

Na koniec otrzymasz od nas symbol graficzny potwierdzający kompensację, który możesz umieścić w danych do druku przed ich wgraniem na serwer. Skorzystaj z okazji, aby pokazać swoim klientom, że robisz coś dobrego dla środowiska!

Inicjatywa ekologiczna ONLINEPRINTERS: ↓

Ponieważ środowisko naturalne jest szczególnie bliskie naszemu sercu, w ONLINEPRINTERS postanowiliśmy pójść o krok dalej. Jeśli zdecydujesz się na druk na papierze z recyklingu, ONLINEPRINTERS pokryje koszty kompensacji CO2 powstałego podczas drukowania. Papier, którego dotyczy ta kampania, można rozpoznać po zielonej etykiecie „neutralny dla klimatu”. Dzięki zebranym w ten sposób funduszom wspólnie wspieramy ponowne zalesianie terenów w Europie.

Zrzut fragmentu ekranu sklepu internetowego ONLINEPRINTERS, gdzie np. w kategorii ulotek można wybrać opcję „druku neutralnego dla klimatu".

 

 

NASZE CERTYFIKATY ŚRODOWISKOWE

 

ONLINEPRINTERS szanuje naszą planetę, stosując podczas druku działania chroniące zasoby naturalne. Nasze zaangażowanie potwierdzają nagrody w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

W designie One Line na zielonej łące obok fioletowego kwiatu stoi pomarańczowy puchar. Oznacza on nasze certyfikaty środowiskowe.

Imprim'vert® ↓

ONLINEPRINTERS dostarcza produkty do klientów z 30 krajów Europy. W różnych krajach obowiązują różne systemy certyfikacji środowiskowej. Jednym z nich jest francuski system certyfikacji „Imprim'Vert” (po polsku: „zielony druk”), którego certyfikat posiadamy od 2017 roku.

 

W tym celu musieliśmy wykazać, że spełniamy pięć następujących kryteriów:

    1.    Utylizacja niebezpiecznych odpadów zgodnie z normami

    2.    Bezpieczne składowanie płynów zawierających szkodliwe substancje

    3.    Rezygnacja ze stosowania środków trujących

    4.    Uwrażliwienie pracowników na ochronę środowiska

    5.    Monitoring zużycia energii

 

Ponieważ nasz zakład produkcyjny w Niemczech dysponuje tym certyfikatem, korzystają z niego Klienci na wszystkich naszych rynkach krajowych.

Logo Imprim'Vert, na które ONLINEPRINTERS posiada odpowiedni certyfikat, zawiera obraz zielonych drzew na tle niebieskiego jeziora.

 

 

PRODUKCJA PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA

 

Naszym celem, jako drukarni internetowej drukującej we własnym parku maszynowym, jest jak najoszczędniejsze wykorzystanie papieru, farby i energii przy produkcji Twoich produktów poligraficznych.

Maszyna drukarska w designie One Line z czterema zespołami drukującymi, podobna do tej z naszej produkcji.

Druk zbiorczy i technologie druku ↓

Jednym z najważniejszych elementów umożliwiających druk w sposób oszczędzający zasoby jest tzw. proces druku zbiorczego. W tym celu kilka zamówień klientów jest grupowanych na jednym arkuszu drukarskim i drukowanych razem. W porównaniu z konwencjonalnymi metodami produkcji dzięki drukowi zbiorczemu można znacznie zmniejszyć ilość odpadów papieru. O jakość natomiast dbają nasi technolodzy z wieloletnim doświadczeniem w druku.

 

Stale inwestujemy w nasz park maszynowy, a przy zakupie nowych urządzeń zwracamy uwagę na oszczędność energii.

 

Płyty aluminiowe wymagane do druku offsetowego są poddawane obróbce bez użycia środków chemicznych i wody. Po użyciu płyty drukarskie są w stu procentach poddawane recyklingowi.

 

Technologia druku cyfrowego, z której również korzystamy, chroni środowisko m.in. dzięki szczególnie niskiemu zużyciu papieru podczas druku proofów.

 

Przy okazji: nasza produkcja została wyróżniona potrójnym certyfikatem jakości.

Forma do druku zbiorczego zawiera zlecenia druku różnych klientów umieszczone obok siebie, aby drukować w sposób przyjazny dla środowiska i oszczędzać papier.

Informacje o materiałach eksploatacyjnych ↓

W zależności od typu maszyny drukarskiej drukujemy przede wszystkim bez dodatku alkoholu, bądź przy jego niewielkim udziale.

 

Dzięki specjalnym myjkom możemy zaoszczędzić do 70 procent środków czyszczących i przez to zredukować do minimum zanieczyszczenia spowodowane przez środki do mycia. Ponadto w większości przypadków stosujemy ekologiczne środki czystości.

Centralne zasilanie w farby z systemem do uzupełniania ↓

Zasilanie naszych maszyn offsetowych w farby drukarskie odbywa się na zasadzie systemu zwrotnego. Każda maszyna pobiera farby z jednego, centralnego miejsca. Zaletą tego rozwiązania jest to, że nie używamy pojedynczych puszek i kartuszy z farbą, lecz 300-kilogramowe metalowe pojemniki wymienne. Puste pojemniki po farbach są odbierane przez naszego dostawcę i ponownie napełniane. W ten sposób całkowicie wyeliminowaliśmy plastikowe odpady.

 

Wymienny kontener z farbą o wadze 300 kg odpowiada 150 zwykłym kartuszom. W ten sposób tygodniowo oszczędzamy tysiące plastikowych kartuszy z farbą. Kolejną zaletą wymiennych kontenerów jest to, że w przeciwieństwie do kartuszy można je całkowicie opróżnić i nie pozostają w nich resztki farby, przez co nadają się do ponownego wykorzystania.

 

W druku offsetowym stosujemy farbę bezolejową z certyfikatem „cradle-to-cradle”, która została wdrożona na rynek we współpracy z ONLINEPRINTERS.

Makulatura – tak mało jak to możliwe ↓

W przypadku arkuszowego druku offsetowego przy każdym zleceniu zadrukowany musi zostać tzw. „arkusz rozruchowy”. Jest to konieczne, aby dokonać wszelkich niezbędnych ustawień maszyny, takich jak spasowanie registrów i schematu kolorów. Dopiero wtedy możliwy jest normalny druk odpowiedniej jakości. Dzięki stałej kontroli jakościowej maszyn drukarskich utrzymujemy ilość odrzutów, tzw. makulatury na najniższym możliwym poziomie. Serwisanci producentów maszyn drukarskich stale kontrolują nasz park maszynowy zgodnie z ustalonymi cyklami serwisowymi. Ponadto dzięki zastosowaniu systemu „Prinect Inpress Control”, który automatycznie kontroluje pokrycie farbą na arkuszach w pracującej maszynie, ilość wadliwie zadrukowanych arkuszy została zredukowana.

 

 

99% PAPIERU POCHODZI ZE ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARI LEŚNEJ

 

Jednym z najważniejszych surowców do produkcji produktów poligraficznych jest papier. Rocznie kupujemy kilka tysięcy ton papieru. Lasy są podstawą egzystencji człowieka i zwierząt. Chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zachować je dla przyszłych pokoleń. Z tego powodu pozyskujemy nasz papier wyłącznie z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Dłoń w designie One Line trzyma trzy pocztówki. Na wcześniejszej stronie pokazano pomarańczowy piksel ONLINEPRINTERS.

FSC® ↓

Certyfikatem „Forest Stewardship Council” (FSC®) oznaczane są różne produkty, które zostały wytworzone na bazie drewna pochodzącego z gospodarstw leśnych legitymujących się certyfikatem FSC®. System FSC® stawia na zrównoważone wykorzystanie lasów, przy uwzględnieniu i poprawie funkcji ekonomicznych, ekologicznych i społecznych gospodarstw leśnych. W tym celu FSC® opracowało ogólny standard, który jest jednolity dla wszystkich krajów.

Ciemnozielonym logo FSC, które oznacza zrównoważone wykorzystanie papieru, oznaczone są niektóre z naszych produktów.

PEFC™ ↓

Program „Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes“ (PEFC™) (w tłumaczeniu: „System certyfikacji dla zrównoważonej gospodarki leśnej”) to międzynarodowy system certyfikacji lasów. Jest to największa w świecie niezależna organizacja utworzona w celu zabezpieczenia oraz stałego ulepszania zrównoważonej gospodarki leśnej przy zachowaniu standardów ekologicznych, społecznych i ekonomicznych. W Niemczech ok. 7 milionów hektarów lasów posiada certyfikat PEFC, co odpowiada 65 procentom całej powierzchni lasów.

 

W sklepie internetowym ONLINEPRINTERS oferujemy między innymi papier kredowy 90 g/m² w wersji matowej lub błyszczącej, który ma certyfikat „100 procent PEFC™“. Stosowany papier zawiera 100 procent materiału z certyfikatem „PEFC™“ i pochodzi z lasów, które są zarządzane w sposób zrównoważony pod względem ekologii. Papier kredowy 90 g/m² odznacza się gładką powierzchnią oraz bardzo dobrym odwzorowaniem kolorów i ze względu na korzystny stosunek jakości do ceny należy do najchętniej wybieranych u nas rodzajów papieru.

Logo PEFC, którym certyfikowane są niektóre produkty ONLINEPRNTERS.

Błękitny anioł ↓

„Błękitny Anioł” jest pierwszym i najstarszym znakiem ekologicznym na świecie, którym oznaczane są produkty i usługi. Przyznawany jest od roku 1978 i symbolizuje produkty i usługi, które w kompleksowej ocenie są szczególnie przyjazne dla środowiska. Do kryteriów przyznania znaku Błękitny Anioł zalicza się ochrona klimatu, wody oraz zasobów i środowiska naturalnego. Organizacja jest członkiem sieci Global Ecolabelling Network (GEN), federacji krajowych organizacji przyznających znaki ekologiczne z całego świata, i angażuje się tym samym w ochronę środowiska w skali międzynarodowej.

 

Oferowany przez nas papier z recyklingu oznaczony znakiem „Błękitnego Anioła” wykonany jest w 100 procentach z makulatury. Oznacza to, że do jego produkcji nie ścięto żadnego drzewa i w porównaniu z papierem ze świeżych włókien drzewnych zaoszczędzono do 70 procent wody i do 60 procent energii. Dzięki nowoczesnej technologii także przy tym ekologicznym papierze możliwe jest dzisiaj uzyskanie wysokiego stopnia bieli. 

 

Papier z recyklingu w ONLINEPRINTERS o 1,3 krotnie większym wolumenie daje doskonałe wrażenia w dotyku oraz zapewnia optymalną nieprzezroczystość. Wizytówka z kartonika z recyclingu 300 g/m2 już na pierwszy rzut oka wskazuje na to, że przywiązujemy dużą wagę do ochrony środowiska naturalnego.

Bez cierpienia zwierząt: wegańskie naklejki ↓

Jeśli ochrona lasów i oszczędzanie energii to dla Ciebie za mało, znajdziesz w naszym sklepie internetowym w kategorii „Naklejki” wegańskie naklejki. Trzymają się one na podłożu za pomocą kleju na bazie wody. Do ich produkcji nie są stosowane żadne dodatki pochodzenia zwierzęcego.

Żółte logo V-labels, którym certyfikowane są nasze naklejki, przedstawia zieloną roślinę i napis „European Vegetarian Union”.

 

 

WYSYŁKA NEUTRALNA POD WZGLĘDEM EMISJI CO2

 

Rocznie wysyłamy ponad milion paczek, co odpowiada mniej więcej dwóm paczkom na minutę, które opuszczają nasze zakłady przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń do pakowania i wysyłki. Nasza partnerska firma kurierska DPD transportuje każdą paczkę neutralnie pod względem emisji CO2. Wysyłka neutralna dla klimatu jest realizowana dzięki działaniom wewnętrznym służącym redukcji emisji CO2 oraz kompensacji pozostałej emisji poprzez certyfikowane projekty na rzecz klimatu.

 

Obok redukcji zużycia energii elektrycznej w magazynach oraz zastosowaniu pojazdów elektrycznych i zasilanych gazem ziemnym DPD wspiera między innymi rozwój energetyki wiatrowej w Indiach i Turcji.

 

Także firma kurierska UPS, która realizuje naszą wysyłkę ekspresową oraz wysyłkę „Standard”/„Express Saver” oraz ekspresową, angażuje się na rzecz ochrony środowiska. Z opcją „UPS carbon neutral” firma UPS wspiera projekty służące kompensacji emisji powstałej w wyniku transportu przesyłek, np. na rzecz ponownego zalesiania, przetwarzania metanu oraz biogazów, a także oczyszczania ścieków. „UPS carbon neutral” zostało skontrolowane przez stowarzyszenie Société Générale de Surveillance (SGS) i jest certyfikowane znakiem „The CarbonNeutral Company”.

 

 

OPAKOWANIE

 

Produkty poligraficzne są szczególnie wrażliwe na uderzenia i nacisk na rogach i krawędziach. Dlatego trzeba je starannie zabezpieczyć, aby w dobrym stanie dotarły do naszych Klientów.

 

Do wysyłki stosujemy wyłącznie licencjonowane oraz dające się ponownie przetworzyć opakowania wysyłkowe. Karton wytworzony został z materiału z recyklingu i ma certyfikat FSC.

 

ONLINEPRINTERS jest uczestnikiem dualnego systemu Interseroh o numerze producenta 222966 i bierze udział w europejskim programie recyklingu opakowań.

Paczka w designie One Line. Górna strona jest rozłożona, klapki wystają na zewnątrz i są zielone. Świadczy to o tym, że podczas wysyłki zwracamy uwagę na opakowania przyjazne dla środowiska.

 

 

SKLEP INTERNETOWY NEUTRALNY DLA KLIMATU

 

Dla naszego sklepu internetowego potrzebujemy wysokowydajnego centrum danych. Tylko w ten sposób możemy zagwarantować, że możesz zamawiać produkty poligraficzne online przez całą dobę, także w weekendy.

 

Serwery, sieci komputerowe i systemy klimatyzacji zużywają energię i powodują emisję CO2. Nasz partner obsługujący sklep internetowy WEBSALE we współpracy z firmą ClimatePartner, która specjalizuje się w ochronie klimatu, dba o to, aby wszystkie sklepy internetowe ONLINEPRINTERS były prowadzone w sposób neutralny dla klimatu. Oznacza to, że WEBSALE całą powstałą emisję CO2, i to zarówno z eksploatacji centrum obliczeniowego dla sklepu online, jak i pracy biurowej, w 100 procentach kompensuje poprzez certyfikowany projekt ekologiczny.

 

 

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

 

Naszym celem jest stałe polepszanie naszych wyników w zakresie zużycia energii. W tym celu regularnie rejestrujemy i analizujemy nasze dane dotyczące zużycia energii. W 2016 roku ONLINEPRINTERS wprowadził system zarządzania energią zgodny z normą DIN EN ISO 50001. Od tego czasu nasz zespół ds. zarządzania energią nadzoruje przestrzeganie wszystkich niezbędnych procesów i dba o ciągłą poprawę efektywności energetycznej.

 

W międzyczasie uzyskujemy w 100 procentach ekologiczną energię elektryczną. Ciepło odpadowe z maszyn, kompresorów i rur z gorącą wodą jest odzyskiwane przez wymienniki ciepła. Dzięki temu możemy ogrzać całą halę drukarni bez potrzeby stosowania dodatkowej energii! Instalacje filtrujące pozwalają natomiast na oszczędność wody. Także kompresory i dmuchawy sterowane w zależności od zapotrzebowania umożliwiają wydajne wykorzystanie energii. Ciepło odpadowe z hal pomocniczych jest wykorzystywane do ogrzewania instalacji przeciwpożarowej, aby zapobiec tworzeniu się kondensatu i zamarzaniu. W biurach wkłady z tuszem i tonerem są konsekwentnie poddawane recyklingowi.

Dłoń trzyma w powietrzu żarówkę. Zamiast żarnika w żarówce znajduje się zielona roślina. Oznacza to, że energia jest wykorzystywana w sposób przyjazny dla środowiska.

Pytania i sugestie możesz nam przesyłać na adres e-mail:  environmentalprotection@onlineprinters.pl

 

 

Oto, co nasze spółki zależne robią dla środowiska: