Planery roczne (obustronne)

DRUKUJ KALENDARZ PLANER I MIEJ ZAWSZE CAúOŽCIOWY OBRAZ PRZED OCZAMI

Na dwustronnym kalendarzu planerze masz zawsze podgl▒d po│owy roku z podzia│em na tygodnie. Mo┐esz przy tym wybraŠ od porŕcznego formatu pocztˇwki A6 a┐ do A3, ktˇry dobrze zaprezentuje siŕ na Âcianie w biurze. Najbardziej popularne s▒ klasyczne obustronne kalendarze planery w formacie A4. KorzyÂci dla Ciebie, gdy wydrukujesz kalendarz planer na nieco grubszym papierze: kalendarz dobrze le┐y w rŕku i nie za│amuje siŕ podczas obracania. Przez to w ka┐dym czasie mo┐esz szybko rzuciŠ okiem na podgl▒d drugiej po│owy roku na odwrocie kalendarza. Gdy planujesz robiŠ notatki na kalendarzu planerze, polecamy zastosowanie papieru offsetowego. Nale┐y on do niepowlekanych rodzajˇw papieru i mo┐na po nim dobrze pisaŠ oraz stawiaŠ piecz▒tki. Kalendarz planer mo┐esz u nas szybko i │atwo zaprojektowaŠ w przegl▒darce internetowej. Masz te┐ do wyboru szablony online do formatˇw z klasycznego sklepu. Podczas projektowania online produktu musisz dokonaŠ wyboru roku, regionu i kraju. Nasz kreator online automatycznie stworzy Ci kalendarz planer, ktˇry bŕdzie zawiera│ odpowiednie dni, nazwy miesi▒ca i dni wolne. Szybciej nie da siŕ ju┐ wydrukowaŠ kalendarza planera.