Kalendarze kieszonkowe (dwustronne)

KALENDARZE LISTKOWE JAKO UPOMINKI

Nasze kalendarze listkowe zadrukowane po obu stronach idealnie pasuj▒ do torebki lub portmonetki. To idealny prezent: ma│y, porŕczny i praktyczny. Dziŕki niemu Twoi klienci maj▒ w rŕku podgl▒d ca│ego roku i rˇwnoczeÂnie logo Twojej firmy i Twoje kolory korporacyjne. Ka┐demu miesi▒cowi poÂwiŕcony jest jeden blok, w ktˇrym pokazane s▒ przejrzyÂcie poszczegˇlne dni z podzia│em na tygodnie z informacj▒ o numerze tygodnia. úatwo jest przez to sprawdziŠ, na jaki dzie˝ tygodnia wypada konkretna data. Gdy zamawiasz kalendarze listkowe, mo┐esz wybraŠ miŕdzy dwoma formatami: 8,5 x 5,5 cm lub 9 x 5 cm. Twˇj motyw zostanie wydrukowany na stabilnym papierze 400 g/m i pokryty obustronnie foli▒ celofanow▒. Gdy ┐yczysz sobie bardziej odporny model, polecamy kalendarze listkowe z plastiku w formacie 8,6 x 5,4 cm.

Wgraj przy zamˇwieniu swˇj w│asny projekt lub skorzystaj z naszego kreatora online. Za jego pomoc▒ mo┐esz zaprojektowaŠ w przegl▒darce internetowej swoje kalendarze listkowe, ale tak┐e wiele innych produktˇw w kategorii kalendarze, bez koniecznoÂci stosowania specjalistycznych programˇw.