Broszury zszywane klamrami, format poziomy, DL

Broszury zszywane klamrami, format poziomy, DL 1
Broszury zszywane klamrami, format poziomy, DL 2
Broszury zszywane klamrami, format poziomy, DL 3
Broszury zszywane klamrami, format poziomy, DL 4
Broszury zszywane klamrami, format poziomy, DL 5
Cena bazowa (netto) 1.091,00

Opcje dodatkowe

netto

Dostawa ok.

Pokaż wszystkie opcje
Pokaż wszystkie opcje

Dane do druku

Użyj własnych danych do druku
Prze¶lij dane po zakończeniu zamówienia
Wgraj dane do druku
Wgraj dane do druku
 • Po złożeniu zamówienia prze¶lij gotowe dane do druku
 • Formaty: plik PDF, TIFF lub JPEG
 • Podczas przesyłania danych do druku masz możliwo¶ć ponownego sprawdzenia przesłanych plików.
 • Twoje zamówienie zostanie zrealizowane natychmiast po wpływie danych do druku i, w przypadku płatno¶ci przelewem, po jej zaksięgowaniu.
Utwórz projekt online
Łatwo w przegl±darce
Broszury zszywane klamrami, format poziomy, DL kreator online
Broszury zszywane klamrami, format poziomy, DL kreator online
Wybierz ż±dany szablon, a w kolejnym kroku dopasuj indywidualnie kolor, czcionkę oraz styl.
Wgraj dane do druku
Wgraj dane do druku
 • Po złożeniu zamówienia prze¶lij gotowe dane do druku
 • Formaty: plik PDF, TIFF lub JPEG
 • Podczas przesyłania danych do druku masz możliwo¶ć ponownego sprawdzenia przesłanych plików.
 • Twoje zamówienie zostanie zrealizowane natychmiast po wpływie danych do druku i, w przypadku płatno¶ci przelewem, po jej zaksięgowaniu.
Broszury zszywane klamrami, format poziomy, DL kreator online
Broszury zszywane klamrami, format poziomy, DL kreator online
Wybierz ż±dany szablon, a w kolejnym kroku dopasuj indywidualnie kolor, czcionkę oraz styl.
nettozł 1.091,00
brutto wraz z podatkiem VAT (23%) zł 1.341,93
Dostawa ok.:
Waga: ok.
Waga ok.
na egzemplarz
Razem

Wskazówki o danych do druku Broszury zszywane klamrami, format poziomy, DL

 • Format danych (wraz z 2 mm spadem): 21,4 x 10,9 cm
 • Format końcowy (zamknięty): 21 x 10,5 cm
 • Podczas przygotowywania danych do druku należy zwrócić uwagę na cechy szczególne broszur:
  • Przyporz±dkowanie stron:
   • wykonamy dla Ciebie impozycjonowanie czę¶ci ¶rodkowej katalogu, czyli przyporz±dkowanie i ustawienie stron na arkuszu drukarskim
   • w tym celu potrzebujemy pliku PDF z kolejnymi pojedynczymi stronami
   • je¶li w programie DTP pracujesz z podwójnymi stronami, wyeksportuj je jako kolejne pojedyncze strony
  • Wskazówka: W przypadku okładki 6-stronicowej należy skrócić strony zewnętrzne. Szczegóły można znaleĽć w zakładce Cechy szczególne.
  • Uszlachetnienie ¶rodek/okładka: należy zwrócić uwagę na nasze wytyczne dotycz±ce tworzenia danych do druku
  • kolory specjalne powinny zostać utworzone jako oddzielne próbki kolorów (np. HKS42) w pliku z danymi do druku
  • Wskazówka: 32-stronicowa czę¶ć ¶rodkowa odpowiada 16 arkuszom (z jedn± stron± przedni± i tyln±)
 • Rozdzielczo¶ć: 300 dpi
 • Na całym obwodzie ustaw 2 mm spadu, ważne informacje w odstępie co najmniej 5 mm od formatu końcowego
 • Czcionki musz± być w cało¶ci osadzone lub przekształcone na krzywe
 • Model przestrzeni barw: CMYK, FOGRA51 (PSO Coated v3) dla powlekanych papierów, FOGRA52 (PSO Uncoated v3 FOGRA52) dla niepowlekanych papierów
 • Nasycenie barw maksymalnie 300 %
 • Błędy ortograficzne i składniowe nie s± przez nas sprawdzane
 • Ustawienia nadrukowania nie s± przez nas sprawdzane
 • Przezroczysto¶ci z programu CorelDraw musz± zostać zredukowane
 • Komentarze zostan± usunięte i niewydrukowane
 • Zawarto¶ć pól formularzy zostanie wydrukowana

Jak poprawnie utworzyć dane do druku?

Wskazówki o danych do druku

Szczegóły produktów

 • Kolorystyka: obustronnie zadrukowane w jednym, czterech lub pięciu kolorach, a także w kolorach specjalnych
 • Szycie: wysokiej jako¶ci szycie klamrami lub za pomoc± eurozszywek
 • Zwróć uwagę, że w przypadku większej ilo¶ci stron wkładu (w zależno¶ci od papieru przykładowo od 64, 84 lub 100 stron) polecamy nasze doskonałe jako¶ciowo, klejone katalogi. Zszywane broszury s± wprawdzie technicznie możliwe do realizacji do objęto¶ci 128 stron, ale optymalna jako¶ć obróbki gwarantowana jest tylko przy katalogach klejonych.
 • Produkty poligraficzne na papierze z recyklingu s± neutralne dla klimatu bez dodatkowych opłat – więcej informacji
 • możliwe opcje dodatkowe:
  • egzemplarz kontrolny: wydruk z niezobowi±zuj±cym odwzorowaniem kolorów, który służy do sprawdzenia kolejno¶ci oraz pozycji i rozmieszczenia stron
  • proof cyfrowy: wierny kolorystycznie cyfrowy wydruk strony tytułowej wg ISO 12647-2
  • zostan± wysłane na podany adres do faktury
 • Uwaga na temat opcjonalnego wi±zania w paczki: Od okre¶lonej grubo¶ci broszury (= gramatura + liczba stron) zastrzegamy sobie prawo do zmniejszenia liczby egzemplarzy w pakiecie.
Zaloguj się
Zapomniałe¶ hasła
Utwórz nowe konto klienta
Podaj swój adres e-mail
WprowadĽ hasło
Jeste¶ nowy w ONLINEPRINTERS? Zarejestruj się teraz
SprawdĽ swój adres e-mail
Po zakończeniu autentyfikacji otrzymasz przez e-mail link ważny przez 1 godzinę oraz dalsze wskazówki na temat resetowania Twojego hasła.
Podaj swój adres e-mail
WprowadĽ hasło
Powtórz hasło
Wykorzystujemy przesłane przez Ciebie dane do założenia konta klienta oraz realizacji Twojego zamówienia. Dalsze informacje w zakładce Polityka prywatno¶ci.
Czy masz już konto klienta? Logowanie