Format pionowy

Druk wielu wersji tej samej kartki pocztowej

Kartki Bo┐onarodzeniowe