Czcionki

W plikach PDF czcionki muszą zostać w pełni osadzone (lub jako podgrupa)! Także standardowe czcionki (takie jak Arial, Courier, Helvetica, Times, Verdana) muszą zostać w pełni osadzone. Alternatywnie możesz przekształcić czcionki także na krzywe ewentualnie ścieżki. 

Przekszatłcasz czcionki na krzywe ewentualnie ścieżki zwróć uwagę, aby także znaki odstępu (spacje) zostały prawidłowo skonwertowane. W przypadku następujących typów fontów "MultipleMaster" i "Composite Fonts" może się zdarzyć podczas procesu naświetlania, że dojdzie ewentualnie do przesunięcia podziałów linii lub znikną znaki specjalne i diakrytyczne. W pojedynczych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do konwersji osadzonych czcionek na krzywe.

Podsumowanie:

  • Czcionki muszą być w pełni (lub jako podgrupa) osadzone, alternatywnie mogą zostać przekształcone na krzywe ew. ścieżki 
  • Standardowe czcionki (jak Arial, Courier, Helvetica, Times, Verdana) także muszą zostać osadzone
  • Czarny tekst nie jako barwa pochodna, tylko 100% czarny