Kierunek włókien papieru

W przypadku papieru produkowanego przemysłowo mamy do czynienia z kierunkiem przebiegu włókien papieru. Podczas druku staramy się go uwzględnić. Nie możemy jednak wykluczyć lekkiego pęknięcia łamu w przypadku niektórych produktów poligraficznych.