Wycinanie po konturze

Tworzenie konturu cięcia

Produkty poligraficzne, takie jak szyldy reklamowe, są dostępne z wycinaniem po konturze. Cięcie po konturze umożliwia nadanie produktowi poligraficznemu indywidualnego kształtu. W tym celu w danych do druku należy utworzyć specjalny kontur do cięcia/frezowania w jednym z nowych jednolitych kolorów (np. 100 % Magenta) z nazwą "CutContour". Będzie on służył jako linia pomocnicza do cięcia i nie zostanie wydrukowany.

Wytyczne, których należy przestrzegać przy tworzeniu konturu cięcia:

  • Do konturu cięcia należy zdefiniować nowy jednolity kolor o nazwie "CutContour", np. w 100 % Magenta
  • Utwórz kontur cięcia jako zamkniętą ścieżkę wektorową o możliwie niewielu punktach węzłowych
  • Unikaj drobnych motywów i ostro zakończonych krawędzi (promień nie może być mniejszy niż 4 mm)
  • Odstęp bezpieczeństwa dla tekstów i elementów graficznych od konturu cięcia: przynajmniej 3 mm
  • Tolerancja cięcia dla konturu: ok. 1-2 mm
  • Format pliku: PDF

Etykiety samoprzylepne:

  • Unikaj drobnych motywów i ostro zakończonych krawędzi
  • W zależności od motywu etykiety dostarczane są umieszczone na materialne nośnym. Zwracamy uwagę, że przede wszystkim w przypadku filigranowych form nie można usunąć siatki
  • Odstęp bezpieczeństwa dla tekstów i elementów graficznych od konturu cięcia: przynajmniej 2 mm
  • Tolerancja cięcia dla konturu: ok. 1 mm