Komentarze & pola formularza

Komentarze

Komentarze w pliku PDF z danymi do druku są automatycznie kasowane przed drukiem i nie są drukowane.

Pola formularza

Treść w polach formularza w PDF, np. które są przewidziane do wypełnienia nazwiskiem, adresem, numerem telefonu, są przekształcane w regularną treść strony i drukowane.