Komentarze/pola formularza

Komentarze w plikach PDF służą tylko do wyświetlania informacji, np. przy poprawkach redakcyjnych. Jednak komentarze te zostaną przed drukiem usunięte i tym samym nie będą wydrukowane. 

Pliki PDF mogą być tworzone jako formularze elektroniczne, co umożliwia wypełnienie w polach formularza innych danych np. imię, adres, telefon, które często stosowane są przy druku wizytówek firmowych. Zawartość tych pól zostanie przejęta do danych do druku i wydrukowana.

Podsumowanie:

  • Komentarze zostaną usunięte i niewydrukowane
  • Zawartość pól formularzy zostanie wydrukowana