Model przestrzeni barw

Twoje dane do druku powinny być utworzone w modelu przestrzeni barw CMYK, który jest podstawą techniczną dla nowoczesnego druku barwami procesowymi. 

Ponadto Twoje dane do druku powinny być opatrzone odpowiednimi profilami ICC dla standardowego druku offsetowego. 

Wymienione profile barw możesz bezpłatnie pobrać ze strony internetowej ECI (European Color Initiative).

  • ISO Coated v2 dla papierów powlekanych (na bazie FOGRA39)
  • PSO Uncoated ISO12647 dla papierów niepowlekanych (na bazie FOGRA47)

Kolory w modelu RGB lub inne specjalne zostaną w przypadku zamówienia 4/4 automatycznie przekształcone. Ponieważ wiele kolorów RGB lub innych specjalnych znajduje się poza modelem barw, który może być reprodukowany w druku offsetowym, podczas konwersji może dojść do zamiany kolorów. Przy konwersji barw przypisane zostaną podobne kolory do wyjściowych, ale nie zawsze całkowicie identyczne. Przykład: pewien czerwony kolor RGB w modelu CMYK wygląda prawie jak kolor pomarańczowy.

Obraz na ekranie monitora

Obraz na ekranie monitora pokazywany jest w modelu RGB. Ponieważ monitory są różnie skalibrowane, wyświetlane kolory mogą wyglądać na poszczególnych monitorach (jak w przypadku telewizorów) różnie. Niektóre monitory mają specyficzne odcienie (np. żółty lub niebieski). To, co jest widoczne na monitorze, nie zawsze musi odpowiadać późniejszemu wydrukowi. 

Aby monitor prawidłowo oddawał kolory konieczna jest kalibracja i profilowanie monitora przez fachowca. Ponadto stanowczo zalecamy stosowanie wcześniej wspomnianych profili ICC, jeśli tylko pozwala na stosowane przez Ciebie oprogramowanie. Profile te są odpowiedzialne za symulację kolorów druku offsetowego na Twoim monitorze i mogą zostać bezpłatnie pobrane ze strony European Color Initiative (www.eci.org).

Papier

Każdy materiały do zadrukowania inaczej oddaje kolory. Papier z makulatury można przykładowo tylko warunkowo porównywać z papierem offsetowych lub powlekanym. 
Papier z makulatury ma tendencję do kolorystyki szaro - żółtej, inne rodzaje papieru zaś do barwienia na biało lub na niebiesko. Do tego dochodzi jeszcze fakt, że kolory inaczej wyglądają w świetle dziennym niż w świetle sztucznym. 

Oferujemy Ci jako pomoc katalog wzorów papieru, abyś samodzielnie i wygodnie mógł porównać i ocenić stosowane w produkcji rodzaje papieru, gramatury oraz rodzaje uszlachetniania. Dodatkowo możliwe są lekkie odstępstwa przy produkcji takiego samego papieru u tego samego producenta. Papier jest naturalnym tworzywem i stosowane przy jego produkcji surowce (np. drewno) mogą mieć różne właściwości. Także kolor papieru ma ostatecznie wpływ na oddanie kolorów zadrukowanego produktu.

Specjalne kolory

Kolory specjalne lub dodatkowe (spotowe) możliwe są wyłącznie w tych kategoriach produktów, w których możesz dokonać wyboru specjalnych, względnie dodatkowych kolorów. Zaliczają się do nich katalogi i broszury, papier listowy, koperty, teczki z prezentacjami i plakaty (od 150g/m² papieru powlekanego). Ze względu na produkcję w formach zbiorczych nie możemy zaoferować specjalnych kolorów względnie kolorów dodatkowych dla takich produktów jak ulotki, kartki pocztowe, wizytówki. 

Podsumowanie:

  • CMYK (ISO Coated v2 wzgl. PSO Uncoated ISO12647)
  • Kolory RGB oraz kolory specjalne będą automatycznie przekształcane
  • brak możliwości użycia farbowanych wzorców kafli/komórek wzorcowych
  • Załączone odmienne lub osadzone profile zostaną przy publikowaniu przeliczone perceptywnie do odpowiedniego profilu docelowego
  • Kolory przedstawiane na monitorze mogą odbiegać od kolorów zadrukowanego produktu
  • Na różnych rodzajach papieru (papier offsetowy, powlekany) kolory mogą być odwzorowywane w odmienny sposób.