Maksymalne nasycenie barw

Maksymalne nasycenie barw oblicza się z sumy poszczególnych kanałów barw:
Nasycenie barw = C + M + Y + K 

Przykładowo ciemnobrązowa powierzchnia będzie miała następujące wartości: 
80 % cyjan, 100 % magenta, 100 % żółty i 50 % czarny. 

Wynika z tego następujące całkowite nasycenie barw: 
80 % C + 100 % M + 100 % Y + 50 % K = 330 % 

Ze względów technicznych możliwe jest maksymalne całkowite nasycenie barw o wartości 330 % („ISO Coated v2“, dla papieru powlekanego). Dla papierów niepowlekanych („PSO Uncoated“) granica ta wynosi maks. 300 %. Bezpieczniej będzie jednak, gdy zarówno dla papierów powlekanych jak i niepowlekanych będziesz stosował wartość maks. 300 %. W przypadku zleceń błyskawicznych i ekspresowych idealna wartość nasycenia całkowitego powinna być zredukowana do 260 %, ponieważ ze względu na zbyt wysokie nasycenie farb i krótki czas suszenia możliwe jest odbijanie się kolorów na kolejnych arkuszach.

Podsumowanie:

  • Nasycenie barw maksymalnie 300%
  • Na różnych rodzajach papieru (papier offsetowy i powlekany) kolory mogą być odwzorowywane w odmienny sposób.