Pokrycie farbą (nasycenie)

Całkowie pokrycie farbą (nasycenie) oblicza się na podstawie sumy wszystkich kanałów barw.

Maksymalne pokrycie farbą (nasycenie)

Maksymalne pokrycie farbą (nasycenie) daje sumę poszczególnych kanałów barw, które w zależności od czasu produkcji i papieru/zadrukowanego materiału są maksymalnie nanoszone w procesie druku.
Zbyt wysokie pokrycie farbą powoduje, że farba ze względu na dłuższy czas schnięcia pozostawi ślad na kolejnym arkuszu drukarskim.

Nasze zalecenia dotyczące maksymalnego pokrycia farbą:

  • Papiery powlekane: 330 %
  • Papiery niepowlekane: 300 %
  • Druk błyskawiczny: 260 %
Całkowie pokrycie farbą (nasycenie) oblicza się na podstawie sumy wszystkich kanałów barw.

Przykład:

ciemnozielona powierzchnia o składzie 100% Cyan, 40% Magenta, 100% Yellow i 60% Czarny


Pokrycie farbą= 100% C + 40% M + 100% Y + 60% K = 300%

Minimalne pokrycie farbą (nasycenie)

Zbyt niskie pokrycie farbą (nasycenie) prowadzi do tego, że kolor na produkcie poligraficznym w zależności od technologii druku i zadrukowanego materiału jest mało widoczny lub nierozpoznawalny. Dlatego zalecamy minimalne pokrycie farbą ok. 3 do 5% na kanał barwy, przy czym kolor może składać się z pojedynczego kanału barwy (np. 5% Cyan, 0% Magenta, 0 %Yellow, 0% Czarny).

Zbyt niskie pokrycie farbą prowadzi do tego, że kolor jest mało widoczny lub nierozpoznawalny.

Przykład:

różowa powierzchnia o składzie 5% Cyan, 5% Magenta, 0% Yellow i 0% Czarny


Pokrycie farbą= 5% C + 5% M + 0% Y + 0% K = 10%

Generalnie zalecamy, przy normalnym czasie produkcji zachowanie pokrycia farbą (nasycenia) = 300%.

W przypadku zleceń ekspresowych i w opcji druku błyskawicznego pokrycie farb nie powinno przekraczać 260 %. W innym przypadku możliwe jest pozostawianie śladów farby na kolejnych arkuszach drukarskich.