Składanie & perforacja

Składanie (falcowanie) i linie falcowania

W zależności od rodzaju i objętości stron Twojego produktu poligraficznego możesz wybrać różne rodzaje składania (falcowania). W karcie produktu, którą znajdziesz w zakładce "Szczegóły" na stronie produktu w naszym sklepie internetowym, linie falcowania oznaczone zostały za pomocą linii pomocniczych.

Linie falcowania to miejsca, w których arkusz papieru jest maszynowo składany.

Perforacja

W przypadku niektórych produktów można umieścić poziomą lub pionową perforację, która umożliwia łatwe oderwanie fragmentu produktu. Dokładna pozycja perforacji jest - w zależności od produktu - dowolnie wybieralna lub z góry zdefiniowana. W karcie produktu, którą znajdziesz w zakładce "Szczegóły" na stronie produktu w naszym sklepie internetowym, miejsca perforacji produktu poligraficznego zostały odpowiednio oznaczone.

Perforacja umożliwia łatwe oddzielenie fragmentu produktu poligraficznego.

Zwróć uwagę na nasze wskazówki dotyczące numeracji produktów poligraficznych i perforacji.

Możliwe odstępstwa przy składaniu i perforacji

Podczas docinania do formatu końcowego może dojść do przesunięcia do jednego milimetra.

Różnice mogą mieć wpływ na składanie (falcowanie) lub perforację produktu poligraficznego

Znaczniki i linie pomocnicze

Przy projektowaniu swojego produktu w programie DTP możesz korzystać ze znaczników i linii pomocniczych (np. linie cięcia, składania czy pasery). Linie te nie mogą zostać jednak przejęte podczas eksportu danych.