Kontrola danych

Zlecenie kontroli danych

Jeśli chciałbyś zlecić kontrolę swoich danych do druku, możesz wybrać kontrolę danych jako opcję dodatkową podczas składania zamówienia na stronie produktu.

W ramach tej odpłatnej usługi skontrolujemy Twoje dane do druku wg odpowiednich kryteriów i jeśli będzie to konieczne, dokonamy zmian (np. dodamy brakujący spad). Jeśli dane nie będą się nadawały do druku, skontaktujemy się z Tobą przez e-mail. Po skorygowaniu danych do druku podejmiesz decyzję o rozpoczęciu produkcji.

Zwracamy uwagę, że nie sprawdzamy błędów ortograficznych i w składni.

Zalety kontroli danych na jeden rzut oka:

  • Profesjonalna kontrola jakościowa wg określonych kryteriów
  • Wsparcie przy korekcie danych do druku
  • Informacja o konieczności optymalizacji

Co jest sprawdzane podczas kontroli danych?

Rozdzielczość

Czy rozdzielczość jest wystarczająca?

Spad

Czy spad został prawidłowo utworzony?

Format i odstępstwa od formatu

Czy format danych do druku zgadza się z formatem zamówionego przez Ciebie w sklepie internetowym produktu?

Komentarze/pola formularza

Czy występują komentarze?
Rozwiązanie: Wszystkie formularze zostaną odrzucone.

Czy występują wypełnione pola formularza?
Rozwiązanie: Zawartość pól formularza zostanie przekształcona w treści do druku.

Czcionki

Czy wszystkie czcionki zostały osadzone lub przekształcone na krzywe?

Zwracamy uwagę, że dopasowanie danych do druku może mieć wpływ na czas produkcji i dostawy, gdy kontrolowane kryteria nie odpowiadają naszym wymogom.