Spad i odstęp bezpieczeństwa

Spad oznacza krawędź, która wychodzi poza format końcowy produktu i jest odcinana przez obcinarkę. Format końcowy wraz ze spadem jest (u nas) nazywany formatem danych. Bez dodatkowego spadu może się zdarzyć, że po docięciu produktu na krawędzi pozostaną białe paski papieru. Aby tego uniknąć, wszystkie elementy, które mają się rozciągać na format końcowy, należy tak ustawić, aby wystawały poza niego i wypełniły także spad.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W SKRÓCIE:

  • na całym obwodzie 2 mm (jeśli nie podano inaczej)
  • elementy projektu rozciągnąć ponad format końcowy aż do krawędzi formatu danych, czyli należy je umieścić także na spadzie

Jeśli nie podano inaczej, utwórz w swoim pliku spad 2 mm na całym obwodzie. Spad nie może być bezbarwny (pusty), lecz powinien mieć taką samą kolorystykę jak design na krawędzi formatu końcowego. Jeśli bezpośrednio przy krawędzi Twojego projektu znajduje się jakiś element graficzny (lub tło), powinien on rozciągać się także na spad. Przy tym ważne elementy obrazu nie powinny wystawać ponad format końcowy, gdyż mogą zostać odcięte.

Spad oznacza krawędź, która wychodzi poza format końcowy produktu i jest odcinana przez obcinarkę.

Dlaczego spad jest konieczny?

Podczas docinania do formatu końcowego może dojść do przesunięcia do jednego milimetra.

Spad służy jako wolna przestrzeń na ewentualne różnice w docinaniu.

Odstęp bezpieczeństwa dla ważnym elementów projektu

Jeśli nie podano inaczej, ważne informacje graficzne i tekstowe należy umieścić przynajmniej 4 mm od formatu końcowego.

Jeśli doliczymy do tego spad, te elementy muszą być umieszczone przynajmniej 6 mm od krawędzi projektu.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W SKRÓCIE:

  • 4 mm do formatu końcowego (jeśli nie podano inaczej)

Zwracamy uwagę, że w przypadku takich artykułów jak katalogi i broszury z łączeniem spiralą może być konieczne zachowanie większego odstępu bezpieczeństwa.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w karcie danych produktu.

Odstęp bezpieczeństwa gwarantuje, że ważne informacje graficzne i tekstowe nie zostaną obcięte.

Znaczniki i linie pomocnicze

Przy projektowaniu swojego produktu w programie DTP możesz korzystać ze znaczników i linii pomocniczych (np. linie cięcia, składania czy pasery). Linie te nie mogą zostać jednak przejęte podczas eksportu danych.

Jeśli ze względów technicznych nie będzie to możliwe, podczas tworzenia danych do druku należy dodać wyłącznie znaczniki cięcia.