Spad

Spad oznacza krawędź, która wychodzi poza format końcowy produktu i jest odcinana przez obcinarkę.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W SKRÓCIE:

  • Spad: na całym obwodzie 2 mm (jeśli nie podano inaczej)
  • Odstęp bezpieczeństwa: 4 mm do formatu końcowego (jeśli nie podano inaczej)

Jeśli nie podano inaczej, utwórz w swoim pliku spad 2 mm na całym obwodzie.

Spad oznacza krawędź, która wychodzi poza format końcowy produktu i jest odcinana przez obcinarkę.

Dlaczego spad jest konieczny?

Podczas docinania do formatu końcowego może dojść do przesunięcia do jednego milimetra.

Spad służy jako wolna przestrzeń na ewentualne różnice w docinaniu.

Odstęp bezpieczeństwa dla ważnym elementów projektu

Ważne informacje graficzne i tekstowe, które nie mogę zostać obcięte, należy umieścić przynajmniej 4 mm od formatu końcowego, jeśli nie podano inaczej.

Jeśli doliczymy do tego spad, te elementy muszą być umieszczone przynajmniej 6 mm od krawędzi projektu.

Odstęp bezpieczeństwa gwarantuje, że ważne informacje graficzne i tekstowe nie zostaną obcięte.

Znaczniki i linie pomocnicze

Przy projektowaniu swojego produktu w programie DTP możesz korzystać ze znaczników i linii pomocniczych (np. linie cięcia, składania czy pasery). Linie te nie mogą zostać jednak przejęte podczas eksportu danych.

Jeśli ze względów technicznych nie będzie to możliwe, podczas tworzenia danych do druku należy dodać wyłącznie znaczniki cięcia.