SPAD

2 mm naokoło (chyba że podano inaczej)

Z kontrolą danych:

W przypadku opcji "z kontrolą danych" sprawdzane jest, czy spad jest wystarczający. Gdy będzie to konieczne, skontaktujemy się z Tobą.

Bez kontroli danych:

Jeśli zostanie wybrana opcja "bez kontroli danych", produkujemy automatycznie bez wcześniejszego sprawdzenia. Dane bez spadu lub z białym dodatkiem na spad będą automatycznie dopasowywane, gdy tylko jest to możliwe. Nie możemy przy tym wykluczyć zmiany layout'u (np. skalowania lub zniekształcenia).

Ogólne wskazówki:

Spad to wolna przestrzeń służąca do niwelowania różnic w docinaniu podczas produkcji. 

Papier to tworzywo naturalne, które pod wpływem czynników z otoczenia (temperatura, wilgotność) ulega zmianom. Podczas końcowego docinania może dojść z tego powodu do odstępstw do wielkości jednego milimetra. Zwróć uwagę, że różnice w docięciu mogą mieć wpływ na produkty składane i ich falcowanie. 

Zalecamy, aby ważne informacje i czcionki na drukowanym obrazie, które nie mogą zostać docięte, były oddalone co najmniej 4 mm od krawędzi formatu końcowego.

Podczas przygotowania plików PDF w profesjonalnych programach graficznych masz możliwość umieszczenia różnych znaczników i znaków pomocniczych. Jeśli jest to możliwe, przygotuj swoje dane bez znaczników i znaków pomocniczych. Jeśli z powodów technicznych nie można tego uniknąć, prosimy o wstawienie tylko znaczników cięcia.

Podsumowanie:

  • Uwzględnij tolerancje w docinaniu do 1 mm
  • Przygotuj swoje dane bez znaczników i znaków pomocniczych
  • Umieść czcionki i ważne informacje takie jak: logotypy, adresy, teksty itd. co najmniej 4 mm od krawędzi